Hyra växter eller köpa? 5 fördelar med att hyra växter till kontoret

Av: Sandra Nilsson – Växtinredare

Att ha växter på kontoret bidrar inte bara till en trevlig arbetsmiljö, utan kan till och med öka både produktivitet och välmående hos medarbetarna. Står ni just nu i valet att skaffa växter till kontoret finns det två vägar att ta: ni kan antingen hyra växter eller köpa dem. Valet mellan att köpa och hyra växter kan bero på budget, vilka resurser som finns, arbetsplatsmiljö eller kanske specifika behov eller preferenser som företaget har. Faktum är att det ofta är ett smidigare, mer kostnadseffektivt val att hyra kontorsväxter – och dessutom är det mer hållbart i längden. I den här artikeln förklarar vi varför!

Fördelar med att hyra växter till kontoret

Att hyra växter till kontoret kan vara en smidig och kostnadseffektiv lösning för många företag. Följande är fem fördelar med att just hyra växter till kontoret:

1. Att hyra växter till kontoret är kostnadseffektivt

Att hyra in växter är i regel ett mer kostnadseffektivt alternativ än att köpa växter. Dels slipper ni kostnaden för tiden det tar att åka och köpa växterna, dels oväntade höga kostnader som kan tillkomma av att äga en eller flera växter. Underhåll av växterna är ett exempel där utan den expertkunskap som krävs för att vattna och sköta om växterna på rätt sätt kan leda till att växterna i stället dör. Något som på sikt leder till fler inköp.

Detta kan ni få hjälp med av specialister, både för hyrda och köpta växter, som dessutom utför arbetet fackmannamässigt. Då ni väljer att hyra växter står ofta tjänsteleverantören för kostnaden att ersätta växterna om olyckan skulle vara framme och växterna inte skulle må bra. Detta sparar på så vis både tid och miljön ur ett hållbarhetsperspektiv.

Det är dessutom inte ovanligt att företag ändrar sig eller tröttnar på sitt val av växter. Att byta ut köpta växter när växtsorterna inte längre känns rätt kan bli onödigt kostsamt – både i pengar räknat och ur en miljömässig hållbarhetssynpunkt. För företag som är osäkra på sitt långsiktiga behov av kontorsväxter finns därför möjligheten att hyra växter för att testa på vad som fungerar bäst för arbetsplatsen

2. Rådgivning från experter när ni hyr växter till arbetsplatsen

Växtuthyrningsföretag har experter som kan rekommendera rätt växter utifrån era estetiska preferenser, samt till er specifika kontorsmiljö – med hänsyn till faktorer som ljus, temperatur och luftfuktighet. Ett växtuthyrningsföretag ger också råd om hur växterna bäst ska placeras för att må bra, men också passa in på kontoret baserat på arbetsplatsens tillgängliga utrymmen.

På Terraplants gör vi alltid en inledande behovsanalys för att matcha rätt växter med ert kontor. På så vis säkerställer vi syftet med växtinredningen, oavsett om det är ökad syresättning, ljuddämpning, dela in eller skärma av rum eller bara skapa en högre trivselkänsla. Vi säkerställer också att växtval anpassas efter om kontoret har rikligt med naturligt ljus eller är beroende av fluorescerande belysning. Med oss som växtleverantör kan ni vara säkra på att vi tillhandahåller passande kontorsväxter som trivs under de förhållanden som just ert kontor ger.

3. Att hyra växter ger många olika valmöjligheter

Växtuthyrningstjänster har ett brett utbud av växter att välja mellan och inkluderar olika sorter, storlekar och stilar. Det finns även ett stort utbud av olika slags krukor att välja mellan, så att era inhyrda kontorsväxter stilmässigt passar in i ert kontors dekor och känsla. Om er verksamhet flyttar, eller kontoret renoveras, blir det även enklare och mer miljömässigt hållbart att byta ut inhyrda växter än att behöva flytta inköpta växter.

4. Professionell installation och rådgivning

Då ni hyr växter till arbetsplatsen erbjuder de flesta etablerade och seriösa växtuthyrningsföretag en komplett installationstjänst av växterna. Då bör leverans av växter, krukor och alla nödvändiga tillbehör ingå, samt plantering av växter och att de placeras på rätt plats.

Då ni hyr växter till arbetsplatsen erbjuder Terraplants – som många växtuthyrningsföretag – bland annat en komplett installationstjänst. Vi levererar växter, krukor och alla nödvändiga tillbehör, samt planterar och ställer dem på rätt ställe på ert kontor.

5. Hyr växter och få hjälp med underhåll

Vi vet att det kan kännas tidskrävande och ansträngande att sköta om kontorets växter, speciellt när det finns annat som känns viktigare att göra inom verksamheten. Det kan vara svårt att komma ihåg att vattna växterna och hålla reda på deras olika bevattningsbehov. En klar fördel med att hyra växter är att ni kan välja en leverantör som erbjuder växtservice. Då får ni kompetens direkt på plats hos er för att ta hand om alla era olika växter på rätt sätt. Regelbundet underhåll kan exempelvis vara vattning, gödsling, skadedjursbekämpning och ersättning av växter som dör eller blir sjuka. Experter kan säkerställa att era växter aldrig över- eller undervattnas och övervaka växterna under semesterperioder eller annan frånvaro från kontoret.

Exempel på viktig service som kan ingå när ni väljer att hyra växter:

  • Bevattning
  • Kontinuerlig näringstillförsel
  • Rengöring & damning av växter
  • Beskärning
  • Nödvändiga skadedjurskontroller & ev. åtgärder.
  • Kostnadsfritt byte av växt som förlorat sitt prydnadsvärde genom så kallad växtgaranti*

Hyr växter av Terraplants – få hjälp med växtservice

Risken ni tar om ni väljer att köpa växter till kontoret

Om ni ändå överväger att köpa växter till kontoret – som alternativ till att hyra växter – finns det några faktorer som är bra att ha i åtanke. Köpta växter kräver i regel någon på plats som kan sköta om växterna året runt, och det kan även behövas expertkunskap och rådgivning för att ta hand om växterna och placera växterna i rätt miljö. Köp av växter, särskilt större eller mer exotiska sådana, kan även kräva en betydande investering i förskott. Nedan listar vi vad ni bör fundera över innan ni väljer att köpa växter till kontoret:

  • Ansvaret för underhåll när ni köper växter till kontoret

När ni köper växter till arbetsplatsen så är det i regel du eller dina anställda som ansvarar för att ta hand om dem, vilket inkluderar vattning, beskärning, gödsling och skadedjursbekämpning. Det är ofta mer tidskrävande än man kanske tror. Om ni väljer att köpa växter till kontoret, överväg att ta specialisthjälp för skötsel och underhåll!

  • Kostnader för ersättning av växt

Om en växt dör behöver företaget inte bara stå för kostnaden att ersätta den, utan även lägga tid och resurser på att åka och handla en ny växt för att ersätta den gamla. Det är kostnader som snabbt kan bli stora i det långa loppet, speciellt om flera växter behöver ersättas med jämna mellanrum. 

  • Minskad flexibilitet när ni köper växter till kontoret

När ni har valt att köpt en växt till kontoret blir ni automatisk bundna till att behålla, och ta hand om just den växten. Det kan skapa problem vid eventuellt flytt, renovering eller bara en enkel ommöblering. Om ni upptäcker att en eller flera växter inte längre passar i sina tänkta utrymmen – de kan ha vuxit, eller kanske helt enkelt inte trivs – kan det vara krångligare att byta ut växterna jämfört med om ni istället skulle ha hyrt växterna till kontoret. Som vi nämnt tidigare hade leverantören av de uthyrda växterna i ett det läget kunnat ta hand om de växter som behövde bytas ut och även hjälpt till i planeringen och placering av växterna i de nya kontorsutrymmena.

Vi hjälper till att inreda när ni hyr växter – Boka ett kostnadsfritt möte med någon av våra växtinredare

Vi på Terraplants erbjuder kreativa designtjänster som en del av vårt paket. Våra växtinredare har koll på de senaste trenderna och vet hur trivsamma miljöer skapas. Vi anpassar våra förslag på val av växter baserat på arbetsplatsens utrymmen och ljusförhållanden, för att alltid och med säkerhet kunna rekommendera de växter som passar bäst till er arbetsplats. Hos oss har ni även möjlighet att prova på våra tjänster under en vecka, om ni känner er osäkra eller om det kanske råder delade meningar internt. Ni kan alltid köpa ut växter och krukor som ni vill behålla och få en helhetslösning som passar er.

Är ni intresserade av att hyra växter till er arbetsplats? Välkommen att kontakta Terraplants växtinredare idag så berättar vi mer!

Kontakta oss på Terraplants.