Kontorsväxter: en naturlig lösning för att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen.

Psykisk ohälsa

Av: Sandra Nilsson -Växtinredare

I en värld där många av oss tillbringar större delen av vår tid på kontoret, är det viktigt att skapa en arbetsmiljö som främjar hälsa och välmående. En enkel, men kraftfull lösning för att förbättra den psykiska hälsan på arbetsplatsen är att införa kontorsväxter. Dessa gröna och färgstarka hälsofrämjare kan inte bara förebygga sjukskrivningar, utan också skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö. .

Kontorsmiljön präglas ofta av konstgjorda material, datorskärmar och konstanta ljud. Detta kan leda till ökad stress, trötthet och minskad koncentrationsförmåga. Här kommer kontorsväxter in som en enkel och kostnadseffektiv lösning.
Studier har visat att när vi omges av grönska minskar stressnivån och ökar vår mentala återhämtning. Kontorsväxter kan skapa en känsla av lugn och avkoppling i arbetsmiljön och fungera som en naturlig motvikt till den hektiska vardagen.
Forskning visar även att bara genom att titta på gröna växter kan vi uppleva en minskning av blodtrycket och pulsen, vilket bidrar till att minska produktionen av stresshormoner som kortisol.

Kontorsväxter frigör syre och minskar huvudvärk

En av de viktigaste fördelarna med kontorsväxter är deras förmåga att förbättra luftkvaliteten. Växter absorberar koldioxid och frigör syre genom processen fotosyntes. Dessutom kan de också filtrera bort giftiga ämnen som finns i luften, såsom formaldehyd och bensen, som kan komma från möbler, mattor och rengöringsprodukter. Genom att förbättra luftkvaliteten kan kontorsväxter bidra till att minska huvudvärk, irritation i ögon och luftvägar, vilket i sin tur främjar en bättre fysisk och psykisk hälsa.

Håll focus och förbättra minnet med växter

Förutom att reducera stress kan kontorsväxter också förbättra koncentration och produktivitet. Gröna omgivningar kan öka vår förmåga att fokusera och utföra uppgifter effektivt. Genom att ha växter i vårt synfält kan vi skapa en behaglig arbetsmiljö som främjar kreativitet och innovation. Dessutom kan vissa växter, som lavendel och rosmarin, hjälpa till att förbättra minnet och mentala funktioner. I en artikel som publicerad i Journal of Experimental Psychology visade att när kontorslandskapet inkluderade växter, förbättrades deltagarnas kognitiva funktion och prestation av olika uppgifter, såsom minnes tester och informationsbearbetning.

Förebygg sjukskrivning

I en studie utförd vid Wageningen University i Nederländerna fann man att kontorsmiljöer med växter resulterade i färre sjukdagar och förbättrat välbefinnande hos de anställda jämfört med miljöer utan växter. Att ta in växter på kontoret är en liten investering som snabbt lönar sig. Det räcker ofta om man kan minska sjukfrånvaron med 1% så har man tjänat in de pengar som investerats i växter på arbetsplatsen.

3 enkla tips för att förbättra väl måendet på er arbetsplats:

1. Börja smått.

Ni måste inte inreda med en hel djungel utan börja med de gemensamma ytorna. Kanske att ni har en lounge eller kaffestation där personalen kan ta mikropauser och återhämta sig.
Bygg in en fåtölj med växter och skapa en enkel och kostnadseffektiv avkopplingsyta. Glöm inte att det även kan öka kreativiteten för många och att grön färg sägs vara problemlösare.

2. Ta hjälp av en växtinredare.

För att dra nytta av fördelarna med kontorsväxter är det viktigt att välja rätt växter och skapa en välbalanserad miljö. Vissa växter är bättre lämpade för inomhusmiljöer och kräver mindre underhåll, medan andra kan vara mer krävande. Det är också viktigt att ta hänsyn till ljusförhållanden och temperatur i kontorsutrymmet för att säkerställa att växterna trivs.

3. Bästa sommarpresenten till personalen.

Skaffa en växt som personalen får hjälpas åt att ta hand om. Detta bidrar både till stärkta teamet, öka självkänslan och distrahera arbetsrelaterad stress.
Har ni en större budget så köp in varsin växt så alla på kontoret kan se något grönt från sin arbetsplats.

Omfamna det gröna botemedlet

I en tid då välmående och trivsel på arbetsplatsen blir allt viktigare är det viktigt att ta itu med de psykiska hälsoproblemen som kan uppstå på kontoret. Genom att inkludera kontorsväxter i arbetsmiljön kan man skapa en hälsosam och trivsam atmosfär som främjar både fysisk och psykisk hälsa. Det är dags att omfamna det gröna botemedlet och låta växterna ta oss ett steg närmare en bättre arbetsplats och en bättre framtid för vårt välbefinnande. Så låt oss integrera grönska i våra kontorsmiljöer och skapa en hälsosammare och mer produktiv arbetsplats för alla.

Kontakta Terraplants växtinredare idag