Växter på kontoret – förbättra effektiviteten på arbetsplatsen med biofilisk design

Av: Sandra Nilsson – Växtinredare

Att inreda med växter på kontoret har många goda effekter på arbetsmiljön. De är till att börja med vackra att se på och ger liv åt sterila kontorsmiljöer. Men växter har även stora positiva effekter på vår fysiska och mentala hälsa. Ny forskning visar att plantor inte bara förbättrar inomhusmiljön, de motverkar även stress, hjälper oss att fokusera bättre, ger oss ny energi och höjer det mentala välmåendet.

I dag är arbetsgivare i regel väl insatta i vikten av att anställda mår bra, både fysiskt och mentalt, för att kunna vara produktiva. Att vårda sin personal är i dag en av de viktigaste faktorerna för ökad effektivitet och lönsamhet. Nu visar ny forskning att växter på kontoret är en viktig faktor i vårt välmående. Så här kan du inreda med växter på arbetsplatsen för att lyfta både trivseln och resultaten.

Så säger forskning om hälsoeffekten av att omge sig med grönska

Att naturen har goda effekter på vår hälsa vet vi redan. Många undersökningar har visat att människor som vistas i grönområden generellt sett mår bättre. Bland annat har en stor undersökning från University of East Anglia, där forskarna har granskat data från 20 länder som omfattar mer än 290 miljoner människor, visat att exponering för grönområden minskar risken för diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, stress och högt blodtryck.

Exakt varför vi är friskare när vi är nära grönska och natur forskas det fortfarande på. Bland annat kan den varierade bakteriefloran i grönområden vara bra för vårt immunsystem och minska inflammation. Det finns även tecken på att de fytoncider (organiska föreningar med antibakteriella egenskaper) som grönska frigör har många hälsofrämjande egenskaper på människor. Men den kanske viktigaste hälsofaktorn ser ut att ha att göra med stress. Undersökningen från University of East Anglia visade även att nivåerna av stresshormonet kortisol, en av de tydligaste fysiologiska markörerna för stress, minskar betydligt hos de personer som omger sig med grönska.

I dag är stress en av de stora hälsoskurkarna i arbetslivet. När kroppens stressreaktion blir långvarig och vi inte går in i återhämtningsläge får det en negativ effekt på både vår fysiska och mentala hälsa. Vad bland annat svensk forskning nu har upptäckt är att vi snabbare går in i återhämtningsläge och blir mer stresståliga när vi vistas i gröna miljöer. Något som både förbättrar vår hälsa samtidigt som det ger oss mer kraft, lugn och harmoni. Kort sagt, vi mår bättre på alla sätt och vis när vi har växter omkring oss..

 

Att inreda med växter på kontoret har samma hälsosamma effekt som att vara i naturen

Det fina med grönska är att vi inte behöver gå ut i naturen för att få de positiva hälsoeffekterna. Att ta in naturen, till exempel genom att inreda med växter på kontoret, har samma gynnsamma effekter på såväl hälsan som produktiviteten.

Till att börja med så har växter en god inverkan på arbetsmiljön inomhus. Förutom att de är vackra att vila ögonen på så förbättrar biofilisk design (att ta in växter och naturen) inomhusklimatet. Dålig ventilation, elektronik, torr luft, många människor på en trång yta samt olika kemikalier i luften får många att må sämre på arbetsplatsen. Växter tillför både syre och fukt via fotosyntesen, vilket förbättrar inomhusklimatet. Framför allt på vintern när luften blir torr. Växter på kontoret har även förmågan att absorbera ohälsosamma partiklar som ammoniak, formaldehyd, bensen och toluen via sina blad. Renare luft ger friskare medarbetare, men det påverkar även produktiviteten. Den danska studien Cost-benefit analysis of improved air quality in an office building visade att när missnöjet med luftkvaliteten inomhus minskar resulterar det i en produktivitetsökning med upp till 10 %. Tacka växterna för det lyftet!

Växter på kontoret har även samma stress-sänkande effekt som att vistas ute i naturen. Bland annat så har en kinesisk studie visat att en ökad närvaro av växter på arbetsplatsen påverkar medarbetarnas hjärnvågor positivt och minskar både stress och ångest. På samma sätt visar studien Global impact of biophilic design in the workplace att arbetsplatser med mycket växter var upp till 15 % mer produktiva jämfört med de utan grönska.

En annan studie vid University of Technology i Sydney har satt siffror på hur mycket växter på kontoret kan påverka effektivitet, ork, koncentrationsförmåga m.m. Studien visar bland annat att inreda med växter kan:

  • Minska stress och negativa känslor med mer än 40 %.
  • Öka produktivitet och arbetstillfredsställelse med mer än 10 %.
  • Göra medarbetarna mer kreativa och snabbare på att slutföra uppgifter.
  • Öka koncentrationsförmågan genom att minska uppmärksamhetströttheten (den mentala utmattning som kommer ur att fokusera på flera olika aktiviteter eller på samma sak under lång tid).

Studien visade även att växter på kontoret påverkar företagets rykte och får det att framstå som välskött, stabilt, omtänksamt och en verksamhet som bryr sig om personalens välbefinnande. Något som underlättar rekryteringen av rätt talanger.

Så kan du höja produktivitet och välmående genom att inreda med växter på kontoret

Studier visar alltså gång på gång att gröna växter på arbetsplatsen är bra för den fysiska och mentala hälsan, trivseln, arbetsglädjen, produktiviteten samt för varumärket. Men studierna visar även att mer än hälften av företagen inte hade några växter alls på arbetsplatsen.

En orsak till det kan vara oron över att växterna inte blir skötta ordentligt. De behöver vattnas, få rätt ljus och näring, skötas om etc. Vem på kontoret har gröna fingrar, och vem har tid?

Ett enkelt sätt att förbättra arbetsmiljön med växter är genom att hyra dem. Då får du inte bara de växter som förbättrar hälsa, trivsel och produktivitet – du får även all skötsel och service som behövs. Som exempelvis bevattning, rengöring, beskärning, kontroller, växtgaranti m.m. Terraplants har erfarenhet av växtservice sedan 1967, och vi har hjälpt över 900 företag att få en trevligare och mer produktiv arbetsplats med hjälp av växter på kontoret. Hör av dig till oss om du också vill lyfta effektiviteten med hjälp av växter!

Kontakta oss på Terraplants.