Miljö & Hållbarhet
Vår verksamhet genomsyras av ett starkt engagemang för ett miljövänligt och hållbart arbete.

Kontakta oss

Vi tar miljö & hållbarhets frågan på allvar.

På Terraplants är vårt arbete med miljö och hållbarhet inte bara en trend utan en grundläggande värdering som genomsyrar allt vi gör. Vi är fast beslutna att bidra till en grönare planet och inspirera andra att följa med på den hållbara resan.
I en värld där miljö och hållbarhet ständigt står i fokus, är det viktigt för oss på Terraplants att göra vårt yttersta för att vara en del av detta. Vi tror på att skapa en grönare och mer hållbar framtid genom vår passion för växtinredning.

Vår verksamhet genomsyras av ett starkt engagemang för ett miljövänligt och hållbart arbete, och vi strävar efter att vara föregångare inom branschen när det kommer till att arbeta med hållbarhet.
Allt från det lilla till det stora gör skillnad.

Terraplants miljöarbete i korthet:

 • Terraplants verksamhet i sig, med levande växtmaterial, tillför en god miljö, och är miljövänlig.
 • Branschanpassad kvalitets och miljöpolicy för vår verksamhet.
 • Vi har en strävan för att belastningen på naturen och miljön ska begränsas så långt det är möjligt och ständigt förbättra oss i miljöarbetet, bla genom återbruk av växter och krukor som används igen i flera olika projekt.
 • Vi ställer miljökrav på våra leverantörer.
 • Ris/växtavfall går till kompostering.
 • Att alltid ha utbildade informerade medarbetare med engagemang och ansvar för företagets miljöarbete.
 • Att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet samt använda sig av biologiska bekämpningsmedel.
 • Vi källsorterar allt överblivet material inom kontor och ute på vårt arbetsfält.
 • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav.
 • Fordonsparken består av nya elbilar samt fordon som tankas med HVO100.

Kontakta oss

Terraplants är medlem i Stockholms stads klimatpakt

Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms stad, företag och organisationer, där man samarbetar för minskad klimatpåverkan.
Tillsammans med andra företag och organisationer inspirerar vi varandra till bättre lösningar.
Stadens mål är ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040.
Elektrifieringspakten arbetar för att skynda på arbetet med att få stadens transportsektor helt fossilfri till år 2030.

Kontakta oss

Terraplants hållbarhet & kvalité i korthet:

 • TerraPlants har lång erfarenhet och kunskap inom växtinredning sedan 1967. Vi har kapacitet genom personella och tekniska resurser för att kunna utföra detta uppdrag.
 • Kontinuerlig inventering och besiktning av era växter.
 • Vi kvalitetssäkrar genom vårt egna kvalitetssystem där vi kontinuerligt följer upp och dokumenterar vårt arbete ute hos kund.
 • Välutbildad personal med lång erfarenhet inom branschen. Kunskaps- och kompetensutveckling sker genom fortlöpande utbildning inom alla avdelningar.
 • Beprövade produkter med hög trendmedvetenhet.
 • Personlig relation med Terraplants personal förökad trygghet och engagemang.
 • Alltid växtgaranti.

Kontakta oss

Terraplants hållbarhetsarbete genom Pure Act:

PURE ACT erbjuder en enkel process för strategiskt hållbarhetsarbete. Processen resulterar i en tydlig hållbarhetsplan, en hållbarhetsrapport och ett tydligt mål att stäva efter. Med detta samarbete vill vi på Terraplants säkerställa vårt hållbarhetsarbete gentemot våra leverantörer, kunder och personal.

Certifikatet är ett bevis på att man som företag är transparenta i sitt hållbarhetsarbete. Det är ett kvitto på ansvarstagande och att vi på Terraplants frivilligt främjar dom globala målen, Agenda 2030

 

 

Kontakta oss

Terraplants valda områden för Agenda 2030

SDG 3. Hälsa och välbefinnande:
Växter bidrar till en bättre arbetsmiljö​.
Leder till ökad produktivitet och mental hälsa​.
Positiva effekter både hos våra kunder och internt för våra medarbetare.

SDG 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt:
Kompetenta och dikterade medarbetare med ett stort intresse för växter​.
Goda och säkra arbetsförhållanden​.
Våra växter bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt när våra kunders medarbetare mår bra och trivs på sin arbetsplats.

SDG 12. Hållbar konsumtion och produktion:
Cirkulärt förhållningssätt till våra växter – vi sköter om växterna så att de lever längre​.
Vi hanterar avfallet på ett korrekt sätt​.
Växter märkta med Svenskt sigill eller Fair Trade​.
Uppförandekod för våra leverantörer.

SDG 13. Bekämpa klimatförändringar:
Miljökartläggning​.
El- och hybridbilar samt HVO100.

SDG 15. Ekosystem och biologisk mångfald:
Mata bin och andra pollinerande insekter – ett stolt samarbete med en av våra kunder​.
Inga kemiska bekämpningsmedel​.
Växter märkta med Svenskt sigill och Fair Trade.

Kontakta oss

”Hos Terraplants upplever vi en fantastisk service hos både projektledare och växtpersonal där välskötta växter ger våra besökare en komplett helhetsupplevelse.”

Malin WibergProjektledare 7A

"Bidrar till en bättre arbetsmiljö. Växter är naturligt och måste finnas på ett kontor för arbetsmiljön det är viktigt för oss på Arla. Vi är nöjda med resultatet och glada att vi vågade byta leverantör av växter."

Niklas HenningsohnFacility Manager Arla

"Det bästa företag jag haft att göra med, ett pålitligt företag!"

Edit KopaczJLL Facilities Coordinator

"Trevligt med det gröna som tillför en mjukare miljö"

Mira BrinkenbergHead of management

"Vi upplever en kunnig, personlig och professionell service med en genuin omtanke hos Terraplants.”

Maria SvantegårdOffice Manager Vizrt Sweden

Vi sköter om era växter noggrant

Vi på Terraplants har ett stort engagemang och en passion för allt grönt, inte minst våra utbildade växttekniker med gedigen erfarenhet av växtskötsel och underhåll. Vår personal har lång erfarenhet av skötsel i olika miljöer med ett genuint intresse av växter. Som kund får du en dedikerad tekniker som ansvarar för just era företagsväxter. Vårt engagemang märks även i vår låga personalomsättning – vi trivs verkligen på jobbet och bland växter.

Mer om växtservice


Är du inredare eller arkitekt? Kontakta oss för samarbete.

Vi har flera nära samarbeten med inredare och arkitekter för att skapa, och utveckla, unika arbetsmiljöer för våra gemensamma uppdragsgivare. Vi har ett brett sortiment, lång erfarenhet och ett stort kontaktnät av leverantörer så att er vision blir verklighet.

Kontakta oss