Hållbarhet på kontoret med gröna växter inomhus

Av: Sandra Nilsson – Växtinredare

Hållbarhetsarbetet blir allt viktigare för företag. Inte minst för att ett långsiktigt hållbart arbete påverkar både medarbetares och vår planets välmående. Gröna växter inomhus är ett enkelt och effektivt sätt att förbättra både arbetsmiljö, men också miljöarbetet i stort. Här får ni veta mer om hur växter kan användas i ert hållbarhetsarbete, och samtidigt förbättra både arbetsmiljö och produktivitet. Vi tipsar dessutom om vad som är viktigt att tänka på när det kommer till ett lyckat hållbarhetsarbete med gröna växter inomhus.

Så förbättras arbetsmiljön av gröna växter inomhus

Vi människor trivs när vi är omgivna av växtlighet. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att naturen har varit vårt hem och vår ”arbetsplats” under större delen av mänsklighetens historia. Vi har en stark koppling till det gröna och det levande. Forskning visar bland annat att vi upplever högre stressnivåer när vi befinner oss i sterila och teknologiska miljöer, men mår bättre både fysiskt och psykiskt när det finns gröna växter på arbetsplatsen.

Växternas positiva inverkan har flera orsaker. Gröna växter inomhus har en positiv effekt på den fysiska arbetsmiljön: växter dämpar ljudnivåerna; förbättrar luftkvaliteten; sänker koldioxidhalten i luften; och med växter på kontoret förbättras även den mentala arbetsmiljön. När vi har grönska omkring oss på jobbet får vi bättre möjlighet till återhämtning och avslappning. Stressen minskar och med den även arbetsplatsrelaterade spänningar, irritation och ångest. Forskning sammanställd av organisationen Green Plants for Green Buildings visar att växter på kontoret bland annat leder till:

 • 15 % högre produktivitet
 • 15 % högre kreativitet
 • 37 % lägre ångest och spänningar
 • 38 % minskad trötthet

Gröna växter inomhus har en både upplyftande och avstressande effekt som leder till bättre välmående och hälsa, samt högre produktivitet. Det är kanske inte så konstigt att stora arbetsgivare som Apple och Google investerar mycket i växtlighet på arbetsplatsen för att värna om både medarbetare och miljö i sitt hållbarhetsarbete. Ni behöver dock inte vara ett stort bolag för att kunna förbättra arbetsmiljön med växter.

Fördelar med växter på kontoret

Så går det att inreda med gröna växter för att få en hållbarare arbetsplats

Att inreda med gröna växter inomhus påverkar hållbarhetsarbetet på ett sätt som även lockar både talanger och kunder. När ni sätter växterna i fokus visar ni att ni har ett långsiktigt och omtänksamt förhållningssätt till människor och miljö. Det finns dessutom många sätt att inreda med växter på kontoret förutom att ställa dem på fönsterbrädor och bord. Det går att möblera och forma arbetsytor på ett grönt sätt som gör hela arbetsmiljön mer levande, avslappnad och hemtrevlig. Här är några inspirationstips på hur växter kan användas i arbetsmiljön.

 • Växter som rumsavdelare. Det är vanligt att dela av öppna kontorsutrymmen med bland annat bokhyllor och skärmväggar för att skapa lugna och avskilda utrymmen. En mobil skärmvägg med växter fungerar som en praktisk rumsavdelare som samtidigt fyller arbetsmiljön med grönska som är trevlig att titta på, dämpar ljud och renar luften. Tack vare mobiliteten går det också att placera de gröna växterna där de gör som mest nytta.
 • Växtväggar. En växtvägg som är skräddarsydd efter kontorets förutsättningar skapar en unik grön arbetsmiljö som är både neutral och upplivande på en och samma gång. Framför allt om den används i offentliga utrymmen som foajéer och konferensrum. Det är ett enkelt sätt att inreda med grönska utan att offra golvutrymme. En växtvägg är även en tydlig signal att ni tar hållbarhetsarbetet på allvar. Den ger ett varmt välkomnande som visar era besökare (såväl kunder som arbetssökande talanger) att ni bryr er om miljön och människorna i den.
 • Gröna växter. Ett annat tips för att använda växter i hållbarhetsarbetet är att välja enbart gröna växter. Till skillnad mot blommande växter med olika utseende ger gröna växter ett lugnt och harmoniskt intryck även om ni väljer flera olika sorter. Blommande växter behöver dessutom bytas ut oftare än gröna växter, varför gröna växter är fördelaktiga att välja i ert hållbarhetsarbete istället för blommande växter.

Tänk på det här när det kommer till hållbarhet och gröna växter inomhus

Växter är bra för arbetsmiljön och medarbetarnas välmående, men när det kommer till hållbarhet är det viktigt att tänka längre än så. Hållbarheten påverkas bland annat av faktorer som var växterna kommer ifrån, hur de transporteras, hur de sköts och vad som händer med dem när de inte längre används.

Här är några tips på vad ni bör tänka på när ni ska prata hållbarhet med er växtleverantör:

 • Miljömärkning växter. Ta reda på om växterna är hållbart producerade, till exempel om de är miljömärkta. Vi på Terraplants tillhandahåller exempelvis växter som är märkta med Svenskt Sigill eller Fair Trade för att kunna bidra till våra kunders hållbarhetsarbete.
 • Miljöanpassad transport av gröna växter. Hur transporteras växterna? Använder leverantören miljöanpassade transportalternativ med låg klimatpåverkan? Terraplants har en fordonspark som består av elhybrider och fordon som tankas med det förnybara drivmedlet HVO100. Nya elbilar är dessutom under inköp.
 • Hantering av växterna. Hanteras växterna på ett långsiktigt hållbart sätt? Det kan handla om allt från hur växterna sköts så att de lever så länge som möjligt, till vad som händer med dem när de lämnar kontoret. Återbrukas de, i så fall hur? Har leverantören ett cirkulärt flöde, och hur fungerar det i praktiken? Ett exempel på hur det kan se ut är att vi på Terraplants källsorterar allt material från både kontor och ute på fältet. De växter som inte kan återanvändas går till kompostering, och vi använder enbart miljömärkta produkter. Viktigast av allt är att vi har en kunnig personal som hela tiden vidareutbildas för att kunna sköta växterna på ett sätt som gör att de håller väldigt länge. Vi arbetar dessutom ständigt med att återbruka både växter och krukor när exempelvis företag flyttar och gör om sina kontor. Då kan både kruka och växt med fördel få ett nytt hem hos en annan kund.
 • Växtleverantören och dess kompatibilitet med ert hållbarhetsarbete. Kan växtleverantören bidra till ert hållbarhetsarbete? Att inreda kontoret med gröna växter inomhus ger en bättre och mer hållbar arbetsmiljö, men växterna kan även användas för att bidra till en ökad biologisk mångfald. Kan leverantören inspirera, bidra med nya idéer och komma med hållbara förslag? Ett exempel på företags arbete med biologisk mångfald är att skapa en miljö med både bin och blommande växter utomhus. Här har vi kunnat hjälpa till genom att leverera växter som fungerar som mat för kundernas bin, och för andra pollinerande insekter. Självklart använder vi inga kemiska bekämpningsmedel, utan sköter växterna med naturens egna lösningar.
 • Sätt växterna i fokus. Ett annat bra tips för ett lyckat hållbarhetsarbete är att sätta växterna på agendan. Med tanke på den bevisliga effekt de har på arbetsmiljö – och på miljön i stort – är de ett viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet. Det lönar sig därför att använda dem strategiskt.
 • Andra sätt att tänka på hållbarhet. Prata med er växtleverantör gällande huruvida de kan erbjuda andra hållbara lösningar till ert arbete med gröna växter inomhus. Även om det på senare tid blivit allt vanligare att företag använder sig av återbrukade möbler, begagnat och miljömärkt så är det fortfarande en lång väg att gå. Det är därför viktigt att tänka på hållbarhet genom hela ledet. Alltför ofta inkluderas hållbarhet i designen av nya fastigheter och byggnader, men när det väl kommer till själva inredningen glöms hållbarhetsaspekter bort. Se till att få in element som exempelvis återvinningsbara krukor gjorda av biokomposit i er inredning. Kombinera detta med gröna växter inomhus och sätt ert hållbarhetsarbete i fokus!

Vill ni veta mer om hur ni kan använda gröna växter inomhus i ert företags hållbarhetsarbete?

Hör gärna av er till oss på Terraplants så berättar vi mer!